SPOŁECZNIE AKTYWNI Razem możemy więcej

Przedsiębiorstwo. Społeczność

EUROPOL MEBLE to firma odpowiedzialna społecznie, która od ponad 20 lat wspiera pracowników, działalność mieszkańców powiatu chodzieskiego i okolic oraz organizacji pozarządowych.

  • Cyklicznie wspieramy Urząd Miasta w Chodzieży przy organizacji imprez oświatowych o charakterze kulturalnym.
  • Mamy na uwadze stan polskiej ekologii – w uznaniu za nasze działania w tym obszarze zostaliśmy laureatem XI edycji narodowego konkursu „Przyjaźni Środowisku”, który od kilkunastu lat odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
  • Sponsorujemy ważne wydarzenia sportowe, m.in. Mistrzostwa Polski w Triatlonie.
  • Wspieramy potrzebujących – wyposażamy domy dziecka w nowe łóżka i materace, finansujemy paczki świąteczne dla dzieci.
  • Organizujemy coroczny Dzień Sportu dla pracowników EUROPOL MEBLE i ich rodzin.
  • Wspieramy finansowo lokalne organizacje społeczne, m.in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej czy chodzieski Klub Seniora.